CLIENT: DynamisLab | PROJECTE: Fundació Onyar la Selva