CLIENT: Casa de Cultura | PROJECTE: Cerca d’aprop (Girona)